REGLER FÖR PORTFOLIO REVIEWS MED C.B. CEBULSKI

  • Lämna din portfolio i monter D:16 i Comic Village. Din portfolio ska bara innehålla kopior av dina verk. INGA ORIGINALVERK. Storlek A4. På första sidan efter omslaget ska en kort presentation inkluderas som innehåller vad sökanden har gjort för jobb dittills.

 

  • Din portfolio måste innehålla minst sex sidor och max tolv sidor. Varje sida måste ha tecknarens fulla namn, email-adress och telefonnummer i övre högra hörnet. Om C.B. Cebulski inte är intresserad och bestämmer sig för att inte behålla portfolion, kommer den att lämnas tillbaka till sökanden.

 

  • Vem som helst kan lämna in sin portfolio för att bli bedömd av C.B. Men enbart några går vidare för att träffa C.B. Cebulski och få en personlig bedömning. Kriterierna för urvalet är baserade på kvalitet och hur pass redo tecknaren är att bli publicerad. Om du inte blir utvald, kommer du inte få träffa redaktören. Kom ihåg att C.B. INTE tittar på dina personliga projekt.

 

  • Du måste kunna uppvisa legitimation om du blir utvald till ett möte. Pratar du inte engelska går det bra att ha med sig en tolk. Däremot får du inte ha med dig vänner och familj då detta är ett proffessionellt möte.

 

  • På fredagen kommer portfoliona hämtas från montern kl 16:00 för att gås igenom av C.B. Mellan klockan 16:30-16:45 kommer namnen på de som har valts ut till mötet den dagen att annonseras på en anslagstavla i Comic Village.

 

  • På lördag och söndag hämtas portfoliorna kl 11:00 för att granskas inför morgonmötet. Mellan 11:30-11:45 annonseras vilka som har blivit utvalda. Kl 16:00 hämtas de portfoliorna som ska granskas inför eftermiddags-mötet. De som har gått vidare till mötet med C.B. Cebulski annonseras på anslagstavlan mellan 16:30-16:45.

 

Portfolio Rekommendationer

För att demonstrera din fulla kapacitet och bredd rekommenderar vi att du gör en 12 sidor lång portfolio utformad med:

  • Tre sidor med karaktärer från Marvel
  • Tre sidor med karaktärer från DC
  • Tre sidor baserade på konversationer, personer som pratar, står, vanligt liv med mera.
  • Tre sidor pin-ups, covers, illustrationer

Lycka till!

 

Tider för Portfolio Review

Fredag 14 september

15:00-16:00     Tid att lämna in portfolio i monter D:16

16:45                 De som gått vidare annonseras

17:00-18:30     Möten med C.B. Cebulski

 

Lördag 15 september

09:00-11:00    Tid att lämna in portfolio i monter D:16 – runda 1

11:45                De som gått vidare annonseras

12:00-13:00      Möten med C.B. Cebulski

12:00-16:00      Tid att lämna in portfolio i monter D:16 – runda 2

16:45                  De som gått vidare annonseras

17:45-18:45      Möten med C.B. Cebulski

 

Söndag 16 september

10:00-11:00    Tid att lämna in portfolio i monter D:16 – runda 1

11:45                  De som gått vidare annonseras

12:00-13:00      Möten med C.B. Cebulski

12:00-15:00      Tid att lämna in portfolio i monter D:16 – runda 2

15:45                  De som gått vidare annonseras

16:00-17:00    Möten med C.B. Cebulski