Life Magic Logo

Life Magic

Magica Ludi är ett spännande brädspel som har den magiska verkligheten som tema. Spelet tar dig in i en värld av mystik och magiska platser. Här får du träna upp dina telepatiska förmågor och briljera med dina kunskaper. Spelet kommer att framkalla nya sidor hos dig och öka din kunskap med en kittlande känsla av att möta det okända. Magica Ludi är ett sällskapsspel för 2-6 personer där både kunskap och övningar ingår.  Magica Ludi vänder sig till dig som är öppen och nyfiken på de ockulta delarna av vår verklighet och vill pröva och utveckla dina förmågor och kunskaper.

Magica Ludi is an exciting tabletop game about Magic. Magica Ludi invites you to a world of wonder, mysteries, and magical places. You will have a chance to practice your telepathy skills and to excell your knowledge of th world of magic and spirits. This game will help you to discover and improve new aspects combine to a thrilling feeling of meeting the unknown. Magica Ludi is designed for everybody. for those open and curious for the hidden dimensions of reality and those wishing to develop new skills and knowledge.

Alla delar i brädspelet

Det magiska spelet